• Standaard verzending van maar slechts €2,50 per post!
 • Online cursussen makkelijk te volgen vanaf tablet, smartphone of laptop!

Sensitiviteit en paranormale ervaringen

Gevoelig of sensitief zijn

Er zijn kinderen die tegen hun ouders vertellen, dat ze een overleden familielid hebben gezien. Een onbekende in de slaapkamer stond of bepaalde kleuren zien rond mensen. Dit zijn de gevoelige of sensitieve kinderen. Ik zelf had dit ook, en mijn zoontje heeft dit ook. Het is niet altijd makkelijk voor jezelf als kind wanneer niemand je begrijpt. of dit alles afdoen als fantasie. Gelukkig leven we nu in een tijd met ook veel HSP ouders en kunnen we ons kinderen hierin ondersteunen. Naar mijn mening worden het aantal kinderen die weer volledig open staan voor energieën steeds groter. Het is dan ook belangrijk deze , nu al wijze, kinderen hierin te begeleiden. Maar, zoals ik, wellicht jij ook was dit vroeger niet zo. Het wordt dan wel doorgegeven via DNA maar er werd niet over gesproken en dus kun je jezelf vaak niet herkennen in een familielid die dit wel heeft. Dit kan voor jezelf een les zijn om dit meer bespreekbaar te maken. Onze kinderen zijn hier mooie spiegels in.

De wereld van de overleden mensen, de geesten , de gidsen en dat wat niet stoffelijk zichtbaar is voor mensen, zoals de energie. In deze les komt hier aandacht voor . Vaak komt deze gevoeligheid tot uitdrukking wanneer je de dertig gepasseerd hebt, vaak ook weer door dit weg te drukken omdat het dan niet geaccepteerd is geweest, je sterk moest zijn en niet zo gevoelig. 

De verwarring van het hebben van ervaringen zoals het zien van energie rondom mensen heeft niets met leeftijd te maken. Sterker nog : als ik terugdenk, denk ik dat het voor mij als kind allemaal makkelijker te accepteren was. In de pubertijd was dit voor mij het heftigste omdat er heel wat zaken speelde. Mijn vader was ziek en had net gered. Mijn hond net overleden die ik al mijn leven lang kon, mijn oma overleden die net een tweede moeder voor me was. Dit alles maakt me nog gevoeliger en door de hormonen en emoties uitte dit door veel entiteiten te zijen. En niet altijd de vrolijkste. Ik sloot me hierna af ervoor en vroeg me dromen te tonen plaats van de geesten. Ook omdat er geen herkenning is voel je je soms letterlijk gek. Al kocht mijn moeder wel boeken om dingen te kunnen verklaren en  nam ze me aardig serieus. Dit was al heel wat voor die generatie. En ik ben daar nog steeds dankbaar voor.

Het pad dat je daarna bewandelt voelt vaak wat eenzamer. Tot je meer mensen leert kennen wanneer je wat ouder bent die hetzelfde ervaren. Dit is zo een fijn gevoel. Ik geloof ook wel dat je een energetische familie hebt, die je tegenkomt in het leven om je bij dit alles te steunen.

Wat is gevoeligheid?

Mensen kunnen gevoelig zijn voor aanraking, voor lawaai, voor fel licht, voor zeep of andere materie, voor voedsel, voor opmerkingen, een strenge blik of harde woorden. Met gevoeligheid in het dagelijkse leven duiden we diverse uiteenlopende zaken aan. Veelal kent de gevoeligheid een oorzaak die onder andere te zoeken is in ervaringen of emotionele problemen. Ook zijn sommige mensen gevoelig voor problemen van anderen of hebben makkelijk de neiging medelijden te tonen. Tegenovergesteld kunnen we ook gevoelig zijn voor complimenten van andere mensen of voor mensen die misschien medelijden hebben of hulp bieden in de  vorm van aandacht. Daarnaast zijn er mensen die beschikken over een goed aanvoelingsvermogen, zich goed kunnen inleven in anderen of makkelijk sympathie voelen voor hun medemens. we hebben allen ervaringen op het gebied van gevoel, ieder mens heeft wel eens medelijden gehad met iemand of is wel eens gevoelig geweest voor kritiek of een complimentje bijvoorbeeld van een bepaald persoon.

De gevoeligheid waar ik in dit hoofdstuk de nadruk op wil leggen betreft de gevoeligheden die we niet oppikken vanuit onze lichamelijke zintuigen : de buitenzintuigelijke of paranormale gevoeligheid. Er bestaat namelijk , zoals je misschien wel weet, een manier van waarnemen die losstaat van de bekende zintuigen. Deze gevoeligheid komt niet alleen voor bij bepaalde begaafde mensen , maar ieder mens is in staat om te maken te krijgen met gevoelens die losstaan van de lichamelijke zintuigen. Iemand die gevoelig is voor geluiden zal telkens bij harde geluiden ineens krimpen, zich spannen, zich gewaar worden van zijn gevoeligheid voor geluiden. Dit geldt dus ook voor mensen met paranormale gevoeligheid. je zal je hier ook steeds meer gewaar van worden.

Zo voel je bijvoorbeeld dat de ene persoon je meer op je gemak stelt als de ander. Soms voel je dat iemand niet te vertrouwen is, hoewel hij of zijn wel aardig overkomt. Degenen voor wie het leven een puinhoop is geworden , weten vaak dat er betere tijden aankomen, terwijl daar nu nog niets van te zien is.  Ook dit is weer een vorm van intuïtie. Ook zijn er mensen die pijnen van anderen in hun eigen lichaam kunnen voelen. 

En vaak kampen deze gevoelige mensen met vermoeidheid. Dit kan door een tekort aan vitamine B12 maar ook doordat anderen makkelijker jou energie kunnen opnemen, of door de vermoeidheid van anderen in de omgeving over te nemen. Het is iets waar je meer leert omgaan . Soms sluiten mensen zich hier van af , of zonderen zich af van anderen of gaan niet meer zo vaak naar plekken toe waar veel mensen zijn. Het ontladen van de energie kan door sommige mensen door letterlijk te boeren of te winden. 

Het gewaar worden van de een gevoel van de ander kan op verschillende manieren. 

 • de oren suizen
 • kleuren zien
 • sensaties waarnemen in het lichaam , zoals een tinteling

Gradaties van buitenzintuigelijke gevoeligheid

 • Het voelen van een onverklaarbare vermoeidheid, vage pijnen en spanningen
 • Het herkennen van emoties van jezelf bij anderen zonder dat dit uitgesproken is.
 • Het voelen van pijnen of spanningen die duidelijk lokaliseerbaar zijn.
 • Het bewust jezelf kunnen afstemmen op de gemoedstoestand van anderen.
 • Het voelen van energie aan voorwerpen of rondom mensen.

 

 

Telepathie

Een verschijnsel waar we allemaal wel een mee te maken hebben is telepathie. Telepathie valt onder de paranormaal informatieve processen. Het is een vorm van informatieoverdracht tussen twee levende wezens waarbij de zintuigen geen rol spelen. Voor telepathie zijn dus altijd twee zielen nodig.

Telepathie ontwikkelt zich vanzelf tussen twee zielen die een emotionele relatie hebben. Zonder dat iemand aan de hand van zintuigelijke waarneembare bevindingen iets kan concluderen 'weet' hij hoe de ander zich voelt. Zo voelt hij bijvoorbeeld dat er iets mis is met de ander zonder dat dit uiterlijk waarneembaar is. Bij telepathie is er altijd sprake van een zender en ontvanger. Vaak stellen mensen zich daarom telepathie voor als een soort rechtlijnig gebeuren. Het is waarschijnlijker dat we als mens continue telepathische indrukken krijgen. Deze indrukken vangen we onbewust op en veelal doen we daardoor niets met de indrukken, waardoor ze aan ons voorbijgaan. Die keren dat we ons er bewust van worden en een indruk ons bewustzijn bereikt, beseffen we plotseling dat dit telepathie moet zijn! Het dus eigenlijk een energie uitwisseling.

Als we constant ons bewust waren geweest van wat anderen zouden denken , zou je gek worden. Het is maar goed dat we ons hier grotendeels voor afsluiten. Alleen de meest belangrijke zaken pik je op. 

Een voorwaarde voor het ontvangen van een telepathische indruk is dat we ontspannen zijn. Wanneer je druk bezig bent, dan zullen dergelijke indrukken sneller aan je voorbijgaan zonder dat je er notitie van neemt. Het is echter mogelijk dit te trainen om telepathische boodschappen te ontvangen. Je moet je je er eigenlijk gewoon voor openstellen. Dit klinkt makkelijk maar is het niet. Daarom hieronder wat oefeningen die je kunt uitvoeren.

OEFENING (met iemand anders)

Laat iemand een diersoort in gedachten nemen zonder jou te vertellen welk dier het is. Vraag de persoon waarmee je de oefening doet in gedachten een beeld en de kenmerken van het dier naar jou toe te zenden. Wanneer deze persoon een mis in gedachten neemt, dan dient hij of zijn aandacht te schenken aan de vacht, de ogen , de staart, de kleur enzovoort. Ook moet deze persoon in gedachte de naam van het soort dier herhalen. Dus in dit geval continue 'muis' herhalen (in gedachten).

Na een halve minuut dit te hebben gedaan kun jij de diersoort benoemen aan de hand van de beelden, die jij vanuit ontspanning mentaal krijgt. Controleer dan of je het goed had. Het kan er ook dichtbij zitten natuurlijk bijvoorbeeld, de persoon met wie je dit doet denkt aan een muis en jij denkt aan een rat. Wissel ook eens van rol. Je kunt ook andere onderwerpen nemen zoals, fruit, kleuren, bloemen, groenten enz.

OEFENING (alleen)

Wanneer je hier alleen in wil oefenen kun je de volgende dingen doen:

 • Probeer te voorspellen wie de eerstvolgende bezoeker zal zijn in je huis van wie je niet vooraf weet dat deze persoon bij je op bezoek komt.
 • Neem wanneer de telefoon gaat even een kort moment om te raden wie je belt voordat je de telefoon opneemt.
 • Neem voordat je een brief opent waarop geen afzender staat even een moment van stilte om te voelen van wie dit afkomstig is.

 

Het opvallen van toevalligheden

Sommige momenten beleven we iets magisch. Een toeval. Iets wat gelijk gaat met waar we op dat moment aan denken of wat we op dat moment zeggen en twee verschillende situaties betreft. Een voorbeeld hiervan is dat je met een buurvrouw het hebt over een nieuwe rode auto die je graag zou willen hebben, En op dat moment dat je dat verteld rijdt er zo een auto langs. Toeval kan je zeggen maar C.G. Jung dacht daar anders over en schreef dit toe aan synchroniciteit. Synchroniciteit negeert de grenzen van ruimte en tijd . Hoe dieper we emotioneel betrokken zijn bij iets hoe positiever het te beïnvloeden is. Wanneer je veel aan een bepaald onderwerp denkt zie je dit ook veel terug in de omgeving. Bijvoorbeeld wanneer je zelf zwanger bent of wil worden en constant moeders tegenkomt die lopen met een kinderwagen. Je haalt deze energie als het ware naar je toe omdat je er zoveel mee bezig bent,

Maar je hebt ook logische gevolgen. Soms kun je echter een beeld of een gedachteflits krijgen van iets wat zich in de toekomst gaat afspelen. Wanneer dit uitkomt , wordt dit ook wel 'voorschouw' genoemd.

 

 

Voorschouw

Wanneer je een voorgevoel krijgt, kun je dat niet altijd ontlopen. Wanneer er sprake is van voorschouw, dus wanneer datgene wat je zag daadwerkelijk uitkomt, is er geen ontkomen aan. Sommige zaken die dus door voorschouw duidelijk worden, kunnen we niet ontlopen. 

Bij voorschouw kunnen beelden symbolisch tot iemand doorkomen door bijvoorbeeld een mentaal beeld van een vriendin met daaromheen een zwarte waas. Dit zou kunnen betekenen dat zij ziek of zelfs stervende is. Maar voorschouw kan ook heel gedetailleerd tot iemand doorkomen, Je krijgt bijvoorbeeld een beeld van een hond van de buurvrouw en ziet hoe deze aangereden wordt door een auto in de straat naast het park.

Dit zijn allemaal wel negatieve situaties. Je kunt dit natuurlijk ook zeker in positieve situaties krijgen. Zoals een huwelijk zien van twee mensen of zwangerschap. Voorschouw verloopt vaak automatisch en de meeste mensen die dit hebben, hebben hier ook aanleg voor. Je kan dit eens bij jezelf testen door de volgende oefening.

OEFENING 

Pak papier en teken daar vijf verschillende symbolen op zoals een vierkant of een cirkel etc. Maak dan een 25 kaartjes hiervan door ze uit te knippen. Leg ze nu op een stapeltje voor je neer met het symbool verborgen. Schrijf nu ,voor je de kaartjes pakt , 25 symbolen op in de volgorde zoals jij denkt dat ze op tafel liggen. Draai ze elke keer om en kijk hoeveel jij er goed hebt. Je kunt deze oefening ook doen als telepathische oefening door iemand anders deze symbolen 1 voor 1 in te beelden en naar jou toe te zenden.

Helderziendheid

Ieder mens heeft wel eens een helderziende waarneming. Misschien heb je al eens ervaren dat je spontaan een beeld zag van iets waar je op dat moment totaal niet aan dacht of juist heel erg mee bezig was.  Of ineens een inzicht ontving of iets voorspelde door middel van voorschouw wat zich op afstand van jou afspeelde. Helderziendheid verschilt van telepathie omdat er bij telepathie altijd een zielsgerichtheid is waarbij een andere ziel een punt van uitgang is. Wanneer dat niet het geval is, spreken we van helderziendheid. Helderziendheid is dus een vorm van zien die losstaat van een menselijke zender. Iemand die in is om datgene wat hij /zij ontvang naderbij te halen, noemen we een helderziende. 

Een helderziende verbindt zijn bewustzijn met datgene wat voor de ogen en andere dingen verborgen is. Helder zien reikt verder da het heden; zo kunnen helderzienden soms dingen zien uit de toekomst of uit het verre verleden. Sommige gebruiken hulpmiddelen zoals een kristallen bol, waterbak, of pendel. Er zijn verschillende vormen van helderziendheid. Iedere helderziende lijkt zich gespecialiseerd te hebben op een bepaald gebied. en vrijwel iedere helderziende hanteert een eigen werkwijze. Iemand die gevoelig is voor sferen of voor een lading die kleeft aan voorwerpen beschikt, net zoals iemand die de aura kan zien/ ervaren ook over ene vorm van helderziendheid. Bij helderzienden gaat dit echter soms verder. Zij hebben het helder zien van nature eigen gemaakt. Bij diegenen die trachten zich datgene waarover ze van nature niet beschikken eigen te maken zien we daarom vaak problemen op mentaal of psychisch vlak. Beoefen dus altijd alleen wat er van nature al aanwezig is!

Bij helderziendheid spelen naast natuurlijke krachten ook vaak nog bovennatuurlijke krachten mee. Die geboren zijn met deze vermogens genieten een vorm van bescherming, zij die zich deze vormen eigen proberen te maken zonder aangeboren vermogens spelen daarom met vuur. Het is dus een natuurlijke iets wat al in iemand aanwezig is. En zoek daarbij naar juiste begeleiding om je verder te helpen op je pad!

Blijf altijd controle houden op dat wat je doet en laat je niet verleiden tot activiteiten die trance vergen, omdat dat activiteiten zijn waarbij je geen controle meer hebt over je eigen bewustzijn. Wanneer je merkt dat je meer wilt gaan doen met je helderziende vermogens , vraag je dan in alle eerlijkheid af of het voor jou natuurlijk is of niet. De testen die in deze les staan , kun je trouwens met veiligheid doen en is daarom ook een goed middel om te kijken of je hierover beschikt.

Wanneer je erover beschikt blijf dan oefenen, werk zuiver en integer. Vaak hebben mensen die dit aangeboren hebben vanaf kind een gids met zich mee die hun hierin begeleiden. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.