• Standaard verzending van maar slechts €2,50 per post!
  • Online cursussen makkelijk te volgen vanaf tablet, smartphone of laptop!

Soorten intuïtie

Door deze verschillende vormen te lezen is het leuk om te kijken met welke vorm(en) je zelf ervaring hebt.

Inzichtelijke intuïtie 

Bij inzichtelijke intuïtie krijgen we ineens een antwoord op een specifiek probleem of ontdekken we ineens de aard of achtergrond van iets. Vaak gaat het rationele arbeid aan deze vorm van intuïtie vooraf, bijvoorbeeld de wetenschapper die door intuïtieve ingeving ineens iets ontdekt wat eigenlijk heel logisch was. Het plotseling inzien van een logisch verband. Maar denk daarbij ook aan een schilder die ineens een gezicht ontdekt in een anstract schilderij. Het gezicht is niet meer weg te denken door de ingeving. Soms lijkt het onlogische dat het logisch maakt.

Creërende intuïtie 

Creërende intuïtie gaat soms samen met inzichtelijke intuïtie. Vooral omdar deze vorm van intuïtie kan bijdragen aan het vinden van een oplossing. Door creatief intuïtie te benutten, kunnen een aantal veronderstellingen worden aangedragen waarvan er eentje juist blijkt te zijn en goed aanvoelt. Daarom speelt de creërende intuïtie ook zo een belangrijke rol bij het nemen van besluiten of bij het zoeken naar oplossingen. Het maakt dat iemand makkelijk alternatieven en keuzemogelijkheden ziet. Hierdoor ontstaan er een aantal waarheden waarna de juiste gekozen kan worden. Hoewel verbeeldingskracht hierbij een rol spewlt, beschikt iemand die heel fantasierijk is of beschikt over een flinke dosis verbeeldingskracht niet altijd over de creativiteit die deze vorm van intuïtie verlangt. De creatieve intuïtieve persoon onderscheidt zich van de fantast door de verbeelding op een juiste en relevante manier te gebruiken. Op dat moment is er sprake van een kracht in plaats van zinloze waanbeelden.

Beslissende intuïtie 

Intuïtie komt vrijwel altijd spontaan zonder daar controle over te hebben. Je kan bij een keuze dan de juiste beslissing nemen door het luistern naar je gevoel. Dit doen bijvoorbeeld kunstenaars of schrijvers veel. Hun werk is afwisselend en steeds uniek. De intuïtie speelt dan pas echt een rol op het moment dat de impuls komt die je vanzelfsprekend een juist besluit doet nemen.

Actieve intuïtie 

Actieve intuïtie is dat wat ons beweeft, met gebiedende kracht of zachte aandrang, zonder dat je echt merkt dat je een bepaalde richting in gaat. Hierdoor wordt je soms een richting op geduwd of juist onttrokken. De roeping, de levensmissie, of een draai die we aan ons leven geven. Het is dat wat we doen omdat we voelen het moeten doen zonder een directe verklaring voor deze keuze. Soms is dat verwarrend, vooral wanneer we een sterke drang voelen waar we misschien bij afvragen of het de juiste keuze is. Wanneer er dan een toevalligheid plaats vindt en dit bevestigd zijn we blij onze intuïtie gevolgd te hebben. Wanneer je je afkeert van deze intuïtie zal er frustratie zijn en kun je je blijven afvragen wat er zou gebeurd zijn wanneer je deze beslissing anders had genomen.

Voorspellende intuïtie 

In iedere intuïtieve ervaring zit een voorspellend element. Deze voorspelling staat dan los van kennis en heeft iets onbekends. Dit kan zich uiten als een waarschuwing,  bijvoorbeeld niet naar iets toe te gaan, wanneer later ook blijkt dat het niet veilig was. Niet elke ingeving is waarschuwend. Het kan ook dat je juist voelt dat bijvoorbeeld iemand een positieve invloed op je hebt en je graag in contact komt met deze persoon. Wanneer dit dan wordt bevestigd is er sprake van intuïtie. Het is dus bij voorspelling een gevoel van wel of niet doen zonder duidelijk reden waarom en wat blijkt later zo te zijn.

Verlichting 

Die vorm van intuïtie die alle besproken vormen van intuïtie te boven gaat, is die intuïtie waaraan elementen van verlichting aan gekoppeld zitten. Verlichting zou je kunnen zien als ' de hoogste vorm van weten '. Het stijgt uit boveb woorden, begrip, voorspellingen en gedachten. Bij deze vorm van intuïtie is er geeb scheiding meer tussen dat wat we ervaren en dat wat we denken. Diegenen die deze vorm van intuïtie kennen, weten dat het niet iets bewust is, maar bewust ervaren is. Hierin bestaat alleen het kennende zonder dat er een scheidingslijn te trejken is tussen de kenner en het gekende. Het is zuiver bewustzijn. Het zelf (waarbij er dus geen onderscheid wordt gemaakt tussen gevoel en verstand of ziel en lichaam( is bij deze vorm van intuïtie vormloos, geurloos, kleurloos en smaakloos geworden en is één geworden met de schepping en met alles wat is. Het is dat gevoel dat de rede te boven gaat. Het is een ervaring die we soms bijvoorbeeld kunnen proeven tijdens meditatie.de hoogste graad van verlichting wordt altijd voorgesteld als het einde van onwetendheid, het einde vab vervreemding en het einde van het lijden. Verlichting, of het streven naar verlichting door aan jezelf te werken opent intuïtieve kanalen. Om dit te bewerkstelligen benutten mensen bewustzijnstrainingen in de vorm van technieken zoals meditatie en yoga.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.