• Standaard verzending van maar slechts €2,50 per post!
  • Online cursussen makkelijk te volgen vanaf tablet, smartphone of laptop!

Hoe stel je jezelf open voor intuïtie?

Intuïtie is een zinvol iets dat je kunt benutten. Omdat je het niet kunt oproepen zal ik een aantal elementen noemen die je er ontvankelijker voor kunnen maken. Op een verfijnde manier kun je de intuïtieve geest namelijk duidelijk maken dat je iets verwacht. De volgende aandachtspunten zijn hierbij van belang:

Geen twijfel

Hoewel het voor ons westerlingen vaak al heek moeilijk is om het ontastbare uit te nodigen is het van belang dat je twijfels opzij leert zetten. Intuïtie zal minder helder optreden als we twijfele  of wantrouwig zijn. Datgene wat je aangedragen wordt,  dien je dus onvoorwaardelijk te aanvaarden. En door jezelf te vertrouwen bevorder je ontvankelijkheid.

Eerlijkheid

Sommige mensen hebben de neiging om te overdrijven. Ze geloven dat ze enorm intuïtief aangelegd zijn en proberen dat met overdreven enthousiasme en zweverig geklets kracht bij te zetten. Deze onnatuurlijke manier van omgaan met intuïtie zal nergens toe leiden en zal slechts een façade opleveren en een ontkennung van het 'zelf' en de ander. Zij die merken dat hun intuïtie op een natuurlijke wijze tot hen komt, zullwn vertrouwen hebben in hun intuïtie en zullen het niet  nodig vinden om overdreven prietpraat aan anderen te verkondigen.

Zelfvertrouwen

Intuïtieve mensen zijn vaaj onafhankeljnke mensen dur beschikken over zelfvertrouwen  dat kont omdat ze in alle eerlijkheid op zich zelf durven te vertrouwen. Door krachtig zelf bewust te zijn en je te ontdoen van aangeleerde vooroordelen kun je je ontdoen van veel barrières en negatieve gedachtepatronen. Hierdoor wordt je dan weer ontvankelijker voor intuïtieve ingevingen. Je intuïtie zit in jezelf, daarom is het zelfvertrouwen belangrijk uit jezelf te halen. 

Humor

De grote overeenkomst tussen humor en intuïtie is dat beide uit het niets kunnen ontstaan. Humor is soms praktisch , bijvoorbeeld om te ontladen, intuïtie is ook vaak praktisch en soms net zo makkelijk als iets grappigs. Wanneer je een goed gevoel voor humor hebt zal dit ook bijdragen aan  je intuïtie. Ook gaat vaak creativiteit gepaard met humor en deze creativiteit gaat ook weer gepaard met intuïtie. Ontspannen en spelen in het leven , zal je meer doen openstaan voor plotselinge ingevingen.

Flexibiliteit 

Een flexibele geest die, wanneer dat nodig is , bereid is om de controle op te geven zodat de geest meer speelruimte krijgt, zal toegankelijker zijn voor intuïtie dan de starre geest die blijft vasthouden aan doelmatigheden of een vorm van steriel denken. Juist de systematiek die we allemaal geleerd hebben, het eerst-denken-dan-doenprincipe , maakt dat we soms te veel structuur willen aanbrengen wanneer we een probleemsituatie willen oplossen. Zo vaak wordt er dan duidelijk dat oorzaken van problemen moeilijk te duiden zijn. Vaak zijn er ook zaken nog verborgen die we dan nog niet kunnen  zien. Flexibiliteit zowel in het denken als in doen is belangrijk voor intuïtieve impulsen.

Jezelf aanmoedigen 

Wanneer je met een probleem zit en je graag een intuïtieve impuls zou willen is het zinvol om intuïtieve ingevingen aan te moedigen. Dit kun je doen door te verwachten en open te staan voor. Dat klinkt makkelijk maar dat is het in de praktijk vaak niet. We willen ook vaak te graag een bepaald resultaat waar we dan aan vasthouden. Dit komt voort uit twijfel en wantrouwen wanneer we iets voelen.  We vragen ons dan vaak af of dit zomaar kan. Het is daarom goed zoveel mogelijk opties open te houden. Dit kun je op de volgende manier doen:

Oefening 

Schrijf voor jezelf eens alles op wat je over de situatie weet, wat je dwarszit, welke gevolgen het een en ander kan hebben, wat je absoluut niet/wel wilt en wat je eigen gevoelens zijn bij de situatie. Schrijf eens allea op wat in je opkomt. Verwacht niet dat je ineens een totaal inzicht krijgt maar voedt jouw intuïtie en laat je verrassen. Je kunt ook je creativiteit gebruiken om de intuïtie nog meer te voeden, bijvoorbeeld een symbool verzinnen bij de situatie of een beweging,  een zin,een tekening etc  . En zoek niet teveel structuur. Probeer je situatie zo veel mogelijk uit te beelden. En misschien is dit iets buiten jou comfortzone. Wees dan ook niet te hard of te perfectionistisch voor jezelf. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.