• Standaard verzending van maar slechts €2,50 per post!
  • Online cursussen makkelijk te volgen vanaf tablet, smartphone of laptop!

Intuïtie voelen

Er zijn verschillende manieren waardoor we intuïtieve ingevingen kunnen krijgen. We hoeven er niet noodzakelijk voor te mediteren of helemaal stil te zijn omdat intuïtieve ingevingen net zo goed tijdens de afwas of tijdens het scheren tot iemand kunnen komen. Er zijn wel factoren die een rol kunnen spelen bij het voelen van je intuïtie. Wanneer je op een dag hard gewerkt hebt en s'avonds uitgeput opnde bank gaat zitten en lichaam en geest ontspant, dan kan je geest ontvankelijk worden voor intuïtieve impulsen. Stress, opwinding en spanningen werken intuïtie tegen. Ook wanneer ons gevangen voelen in een situatie. Het bevrijden van de beklemming zal onze intuïtie ons meer duidelijkheid en richting geven. Daarom is ook zo belangrijk om patronen die je vasthouden te doorbreken. Vanuit die ontspanning komen vaak de beste ingevingen naar boven. Maar soms is het nou net die wanhoop die ons dwingt tot andere inzichten te komen. Dan kunnen we ineens een ingeving krijgen. Andere krijgen we dit in de situaties zelf.

Het bijzondere van intuïtie is dat het vanzelf komen en het zich niet laat dwingen. Je kunt je best op intuïtie  voorbereiden, intuïtie aansporen of proberen te voelen, maar je kunt een intuïtieve impuls niet forceren. Intuïtie bevat dus een verrassingselement. Je tovert als een goochelaar iets uit je eigen hoge hoed en juist vanwege het verrassende element krijg je er vaak een blij gevoel van. Overgins is het niet altijd verrassend, want soms is het juist die bevestiging waar we naar hebben verlangd. Je intuïtie is als een vriend waarmee je geen afspraak kunt maken maar die zich wel op de meest vreemde momenten laat zien.

Intuïtie komt dus onverwacht maar op tijd. Het is een innerlijke prikkel die vaak van binnenuit komt, maar tegelijkertijd van iets onbenoembaars buiten ons. Intuïtie komt vaak tot ons door in een flits, als een een dauwdruppel op een blad die, wanneer je deze met je hand aanraakt, op de grond valt en verdwijnt in de aarde. Intuïtie is als een soort universele taal , vormloos, geluidloos, ontastbaar, maar tegelijkertijd is het er wel. Het is het woord dat je toevallig leest, een onderbuikgevoel, een toevalligheid, een herinnering die bovenkomt en de kracht die voelbaar is. Het laat je soms iets zien wat eerst verborgen leek en waardoor je ineens weet wat je moet doen. 

Oefening

Wanneer je het leuk vibdt, kun je met behulp van de volgende vragen een intuïtieve ingeving van jezelf analyseren. Beantwoord de vragen voor jezelf en kijk dan eens in deze les wat voor vorm van intuïtie jij had en op welke manier intuïtieve ingevingen tot jou door kunnen komen. Denk aan die ervaring die jij de belangrijkste intuïtieve ervaring vindt die je hebt gehaf. Stel jezwld de volgende vragen:

  • Wanneer kreeg je de ervaring?
  • Was je op dat moment ontspannen of juist erg met de situatie bezig?
  • Hoe kwam de impuls tot je door?was dat in een flits , spontaan , aangereikt?
  • Kreeg je lichamelijke gewaarwordingen?
  • Hoorde je woorden, kreeg je beelden of gebeurde er toevallig iets?

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.